ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ch hot!
CHF 22.50
1 سال
N/A
CHF 22.50
1 سال
.li
CHF 22.50
1 سال
N/A
CHF 22.50
1 سال
.com
CHF 22.00
1 سال
CHF 22.00
1 سال
CHF 22.00
1 سال
.net
CHF 18.00
1 سال
CHF 18.00
1 سال
CHF 18.00
1 سال
.org
CHF 19.00
1 سال
CHF 19.00
1 سال
CHF 19.00
1 سال
.info
CHF 19.00
1 سال
CHF 19.00
1 سال
CHF 19.00
1 سال
.at
CHF 29.00
1 سال
CHF 29.00
1 سال
CHF 29.00
1 سال
.eu
CHF 22.00
1 سال
CHF 22.00
1 سال
CHF 22.00
1 سال
.name
CHF 19.00
1 سال
CHF 19.00
1 سال
CHF 19.00
1 سال
.me
CHF 39.00
1 سال
CHF 39.00
1 سال
CHF 39.00
1 سال
.co.uk
CHF 26.00
1 سال
CHF 26.00
1 سال
CHF 26.00
1 سال
.de
CHF 16.00
1 سال
CHF 16.00
1 سال
CHF 16.00
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains